Haahong

เว็บไซต์ค้นหา

ระบบจัดการบิลค่าเช่าออนไลน์ (อยู่ระหว่างพัฒนา)

Haahong แตกต่างจากเว็บค้นหาอพาร์ทเม้นท์อื่นอย่างไร

เว็บสะอาดตาค้นหาง่าย

ผู้เช่าสามารถทำการค้นหาอพาร์ทเม้นท์ได้ง่าย

ระบบสร้างบิลค่าเช่าออนไลน์ (อยู่ระหว่างพัฒนา)

สามารถบันทึกข้อมูลค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ผ่านเว็บเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำบิลค่าเช่า

ระบบแจ้งเตือนค่าเช่า (อยู่ระหว่างพัฒนา)

สามารถแจ้งเตือนค่าเช่า ถึงผู้เช่าได้ทันที โดยใบแจ้งหนี้จะระบุ จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำหนดชำระ ช่องทางการชำระเงิน อย่างชัดเจน

ระบบโฆษณา (อยู่ระหว่างพัฒนา)

บริการพิเศษสำหรับอพาร์ทเม้นท์ ที่ต้องการให้ผู้เช่าเห็นอพาร์ทเม้นท์ก่อนใคร เพื่อให้คุณเป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับผู้เช่า